Vi beklagar störningarna som förekommit gällande appen, bokningar och kortutskrifter. Åtgärdat!

VeckoschemaKassan stänger en halvtimme innan gymmet stänger.

 
För att tydliggöra när det är externa aktörer i lokalen har vi nu lagt in Gästpass i schemat. Dessa gästpass är endast för de som hyrt respektive hall. Vid dessa tidpunkter kan det bli något trängre i omklädningsrummen.
 


 
 
 
 
 
 
 


Vårtermin 2018, 8 jan - 24 jun

  • Aktiviteter är 60 minuter om inget annat anges. För detaljerad information, klicka på aktivitetens namn i schemat.
  • Reservation för ändringar. För tillfälliga ändringar i veckoschemat, se schema dag för dag. Veckoschemat uppdaterades senast 17 apr 15:03.
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
 Friskis&Svettis, Enköping
 Friskis&Svettis
18:30
tom. 15 jun
18:30
tom. 15 jun
 Stora Hallen
06:30
tom. 20 maj
45 min.
08:30
tom. 15 jun
12:30
tom. 15 jun
16:30
tom. 15 jun
19:00
tom. 15 jun
08:30
tom. 15 jun
16:00
tom. 15 jun
45 min.
17:00-18:00
tom. 15 jun
19:15
tom. 20 maj
Bokning
12:00
Jämn vecka
45 min.
12:00
tom. 20 maj
Udda vecka
45 min.
19:30
tom. 15 jun
Bokning
12:00
tom. 15 jun
45 min.
12:00
end. 29 mar
17:00-18:00
tom. 15 jun
19:15
tom. 15 jun
10:00
tom. 15 jun
45 min.
11:30-12:30
tom. 15 jun
16:30
tom. 20 maj
Udda vecka
16:30
tom. 20 maj
Jämn vecka
09:30-10:30
tom. 15 jun
10:30
tom. 15 jun
09:30-10:30
tom. 15 jun
10:30-11:30
tom. 15 jun
13:00
tom. 20 maj
Bokning
15:00
tom. 15 jun
17:00
tom. 15 jun
 Gymmet
06:30-21:00
tom. 15 jun
06:30-21:00
tom. 15 jun
06:30-21:00
tom. 15 jun
06:30-21:00
tom. 15 jun
06:30-19:00
tom. 15 jun
09:30-16:00
tom. 15 jun
09:30-20:00
tom. 15 jun
 Lilla Hallen
12:00
tom. 15 jun
Bokning
15:45
tom. 15 jun
Bokning
17:00
tom. 15 jun
Bokning
18:00
tom. 15 jun
30 min.
Bokning
19:00
tom. 15 jun
Bokning
09:00
tom. 20 maj
120 min.
19:45
tom. 15 jun
17:30
tom. 15 jun
Bokning
18:30
tom. 20 maj
30 min.
Bokning
12:00
tom. 15 jun
45 min.
Bokning
13:00
tom. 20 maj
120 min.
17:30
tom. 15 jun
Bokning
18:45
tom. 20 maj
Udda vecka
45 min.
18:45
tom. 20 maj
Jämn vecka
45 min.
17:00
tom. 20 maj
Jämn vecka
17:00
tom. 20 maj
Udda vecka
10:45-11:45
tom. 15 jun
17:00
tom. 15 jun
Bokning
18:30
end. 13 maj
 Gymmet bokning
10:45
tom. 20 maj
Bokning
14:30
tom. 15 jun
Bokning
18:30
tom. 15 jun
Bokning
10:00
tom. 15 jun
Bokning
11:00
tom. 15 jun
Bokning
14:00
tom. 15 jun
Bokning
10:45
tom. 15 jun
Bokning
14:00
tom. 20 maj
Udda vecka
Bokning
17:00
tom. 20 maj
Udda vecka
Bokning
14:00
tom. 20 maj
Bokning
17:00
tom. 15 jun
Bokning
18:00
tom. 15 jun
Bokning1) Passet är inställt en eller flera gånger under terminen. Se undantagsperioder som visas över schemat.
2) Passet förekommer i en undantagsperiod men är inte inställt.
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #96