Köpvillkor

2-6 år   får gå på Familjejympa tillsammans med vuxen medlem
6-12 år får gå på Juniorjympa
9-12 år får gå på barntillåtna pass i betalande vuxens sällskap
 
Det år du fyller 12 år får du köpa Jympakort hos oss.
Mellan 13-15 år får du träna på gymmet efter avslutad Small Group Tonår utbildning. 
 
Det år du fyller 16 år får du träna på gymmet utan målsmans sällskap.
 
Pensionär 65 år eller förtidspensionär som kan styrkas med intyg från Försäkringskassan. 

Vid långvarig sjukdom kan man frysa sitt träningskort. Vid uppvisande av läkarintyg kan vi frysa träningskortet i minst 30 dagar. Vi kan bara frysa kort som har giltighetstid kvar. Frysning retroaktivt gäller inte. 

Du kan överlåta/sälja ditt träningskort till annan medlem i föreningen. Medlemskap kan ej överlåtas.

Föreningen köper inte tillbaka några träningskort,
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #88