Information om aktivitet

Öppna dörrar, lördag 10:45

Friskis&Svettis
Lilla Hallen
1 timme
Annica Ö el. Suzan W
En kategori av pass främst för dig med en fysisk funktionsnedsättning. Öppna dörrar innebär träning som riktar sig mer mot dig med en fysisk funktionsnedsättning. Öppna dörrar är en märkning på flera olika typer av träning. Gruppträning: Ordinarie pass märkt Öppna dörrar betyder att det alltid finns en ledare som gör alla övningar sittande. Anpassningar och alternativa övningarna görs där det behövs i passet. T ex Jympa Öppna dörrar eller Cirkelfys Öppna dörrar. Small Group: I en mindre träningsgrupp tillsammans med 1-2 instruktörer tränar vi 10 -12 träningspass. Allsidig träning är utgångspunkt och kan genomföras helt sittande. Passen anpassas för att du ska få ut så mycket som möjligt och känna dig trygg i att veta vad du kan fortsätta träna på egen hand. Du behöver inga förkunskaper. Individuell träning: För egen träning i gym/multihall kan du hämta inspiration via en individuell instruktion eller ett IMT Öppna dörrar. 

Tillfälliga ändringar

Datum Aktivitetstyp Ledare Värdar Övrig information

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #63